Regnskapsbloggen

Slik trekker du halv skatt før jul

Visste du at du kan gi dine ansatte halv skatt i november, i stedet for desember?

Det nærmer seg jul og mange gleder seg til å få utbetalt julelønnen

I mange år har arbeidsgivere uten loven i hånd praktisert å trekke halv skatt for sine ansatte i november, fordi det har vært mer praktisk med tanke på de ansatte. I 2016 ble det endelig lov for arbeidsgiverne å velge om det skal trekkes halv skatt i november eller desember. Men det er likevel noen ting man må være obs på.

Hvorfor trekker man halv skatt før jul?

Dette er et tiltak fra det offentlige for å få pengene i førjulstria til å strekke litt lenger. Selv om man trekkes kun 50% av normal skatt, så er lønnen likevel fullt ut skattepliktig. Dog er det i skattetrekksmeldingen (skattekortet) hensyntatt halv skatt denne måneden, slik at man normalt sett likevel ikke får en restskatt. I praksis trekker man altså litt ekstra skatt gjennom året for å kun trekke halv skatt før jul. Årsaken til endringen er å likestille arbeidstakere med ulike lønnsperioder.

Noen arbeidstakere ønsker å droppe halvt skattetrekk av forskjellige årsaker. Den vanligste grunnen til dette ønsket er frykt for baksmell året etter.

Tips: Gi dine ansatte halv skatt i november, i stedet for i desember, slik at det blir romsligere å planlegge alt som man skal fikse til jul.


2 enkle tips til å informere ansatte om halv skatt:

  • Informér om hvilken lønnsutbetaling de vil få halv skatt på (november eller desember).
  • Oppfordre de som likevel ønsker å droppe halvt skattetrekk å ta kontakt med deg eller korrekt person innen en frist.

Slik trekker du riktig skatt på dine ansatte:

  • de med månedslønn
  • de med time-, dag- eller ukelønn
  • de med 14-dagerslønn
  • de som får overtidstillegg/bonus
  • de som skifter jobb i månedsskiftet november/desember


Ansatte med månedslønn

I praksis beregnes det halvt skattetrekk for hele måneden, men teknisk sett er det slik at siste halvdel av november eller første halvdel av desember er helt skattetrekkfri.

Ansatte med time-, dag- eller ukelønn
Teknisk sett skal det trekkes halv skatt for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember. Dersom lønn utbetales 1 gang i måneden, vil praksisen være at det gjennomføres halvt skattetrekk for hele utbetalingen.

Ansatte med 14-dagerslønn
Arbeidsgiver bestemmer om skattetrekkfritaket skal utføres på siste utbetaling av lønn i november eller på første lønnsutbetaling i desember.

Ansatte med eventuelle overtidstillegg eller bonuser
Dersom tilleggene er samlet opp gjennom året, må arbeidsgiver trekke full skatt på dette. Men i utgangspunktet gjelder skattetrekkfritaket også for overtid eller bonus, dersom dette ikke er høyere enn det man ville fått i løpet av året ellers.

Ansatte som skifter jobb november/desember
Det er viktig å følge med dersom en ansatt slutter eller starter hos deg i månedsskiftet. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, og ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil arbeidstakeren kunne få baksmell på skatten, fordi det er trukket for lite skatt.

Er du usikker på hvordan du skal gjennomføre halv skatt på dine ansatte?
Ta kontakt med oss på post@drammendata.no eller på telefon 32 21 36 21.

Del dette blogginnlegget:

Ta kontakt med oss!