Personvernerklæring

Saga Regnskap Drammen behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og oppbevares, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Saga Regnskap Drammen har et overordnet ansvar for behandling av personopplysninger som samles inn på nettsiden sagaregnskapdrammen.no

Hvor opplysningene hentes fra

Informasjon innhentes fra kontaktskjema, starte AS skjema og Google Analytics

Formålet med innhenting av personopplysninger

Informasjon innhentet fra vår nettside og Google Analytics brukes til å forbedre vår nettside samt å kunne drive en målrettet markedsføring, for å kunne sende ut relevant informasjon til kunder og samarbeidspartnere og for å nå personer som ønsker å komme i kontakt med oss ved bruk av våre kontaktskjema.

Hvilke opplysninger som innhentes

Gjennom kontaktskjema på nettsiden sagaregnskapdrammen.no mottas kontakt- og personopplysninger.

Gjennom Google Analytics logges det informasjon om alle besøkende. Informasjon som logges er bruksmønstre, trender og trafikk, og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

I forbindelse med utarbeidelse av regnskaps- og rådgivningstjenester hentes det inn personopplysninger for å kunne utføre normal kundebehandling. Dette oppgis av kunden selv og inneholder informasjon rundt personalia, fødselsnummer, opplysninger knyttet til arbeidsforholdet og økonomiske opplysninger. Behandlingen av disse opplysningene reguleres av databehandleravtaler med våre oppdragsgivere. Sikkerhetstiltak og slettefrister for behandling vil komme frem av hver enkelt databehandleravtale.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

sagaregnskapdrammen.no benytter informasjonskapsler (cookies). Dette er små filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Du kan når som helst avvise lagring av informasjonskapsler, men dette kan påvirke funksjonaliteten.

Oppbevaring av opplysninger

Saga Regnskap Drammen har etablert rutiner og retningslinjer for å sikre dine opplysninger slik at ingen uvedkommende får tilgang til dine personvernopplysninger. Data som registreres er passord beskyttet og lagres trygt i regnskapssystemet.

Behandling og sletting av opplysninger, samt dine rettigheter.

Kontaktopplysninger mottatt gjennom sagaregnskapdrammen.no lagres så lenge du er kunde hos oss. Du kan kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt. For eksempel kan du ikke kreve at personopplysninger som inngår i oppdragsdokumentasjonen skal endres eller slettes, jf. bokføringsloven § 13.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger vi e-post.

Informasjon leveres ikke videre til tredjepart.