Regnskapsbloggen

Julegaver til ansatte og forretningsforbindelser

Visste du at du blant annnet kan gi dobbelt så stor gave til dine ansatte i år?

Det nærmer seg jul og mange lurer på reglene rundt gaver til ansatte og forretningsforbindelser. Nytt i 2019 er økt beløpsgrense for gaver til ansatte, både fra arbeidsgivere og forretningsforbindelser. I tillegg får arbeidsgiver fradrag for julegaver til ansatte.

Gaver til ansatte og styremedlemmer
Nytt i 2019 er at det beløpet man nå kan gi de ansatte i julegave, er 2.000 kr i stedet for 1.000 kr som det var tidligere. Altså en fordobling. Nytt i 2019 er det også at arbeidsgiver får fradrag for julegaver til ansatte, samt at beløpsgrensen og fradragsretten også gjelder styremedlemmer og eiere i AS hvor man er den eneste ansatte.

I tillegg til denne beløpsgrensen, er det også anledning til å gi ansatte bagatellmessige gaver gjennom året, f.eks blomster, konfekt, rimelige vinflasker mv. uten at mottaker skal skatte av dette eller at arbeidsgiver mister fradragsretten. Er den bagatellmessige verdien under 100,- vil arbeidsgiver også kunne kreve fradragsrett for merverdiavgift, også for matvarer som f.eks konfekt (dog ikke alkohol).

På toppen av dette vil ansatte også skattefritt kunne motta gaver på kr 2.000,- pr år fra forretningsforbindelser (kr 4.000,- ved jubileum). Merk at giver i slike tilfeller ikke får fradragsrett for kostnaden, selv om mottaker ikke må skatte av gaven.

Gaver til forretningsforbindelser

Hovedregelen er at man ikke får fradrag for gaver til forretningsforbindelser. 

Likevel gis det skattemessig fradrag for enkle oppmerksomhetsgaver, som f.eks blomster, vin mv. så lenge beløpet pr mottaker/gave er under kr 260,-. Er verdien på gaven under bagatellmessig verdi (kr 100,-), vil giver også kunne kreve fradragsrett for merverdiavgift.

Pass på å dokumentere!

Det bør fremkomme av bilaget hvem som har mottatt gaven. I forbindelse med gave til forretningsforbindelser kan det være innkjøp av et større antall gaver til mange kunder. Det bør vedlegges lister til bilaget som viser hvem som har mottatt gavene. Gis det over en periode til forskjellige tidspunkt (dvs. innkjøp av en beholdning), bør det utarbeides en liste som fylles ut for hver gang man tar ut en gave.

Formålet med å påføre mottaker er å dokumentere at beløpsgrensen er overholdt og kunne dokumentere at det er firmakostnad.

Er du usikker på hvordan du skal utgiftsføre julegaver på firmaet i år?
Ta kontakt med oss på post@drammendata.no eller på telefon 32 21 36 21.

Del dette blogginnlegget:

Ta kontakt med oss!