Regnskapsbloggen

Hvordan er reglene rundt sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset?

Hvordan er egentlig reglene for en ansatt som må holdes isolert fordi man ikke vet om om han eller hun er smittet av koronaviruset? Og for ansatte som oppholder seg i utlandet og har fått påvist smitte?

Når har den ansatte rett til sykemelding?

Kilde: nav.no

Man har rett til sykemelding hvis en lege vurderer at man må holdes i isolasjon fordi man kan være smittet av viruset. Dette gjelder uavhengig av om man har fått testet og fastslått om pasienten er smittebærer eller ikke. NAV har publisert en artikkel om dette

Folkehelseinstituttet har publisert en artikkel om fakta og råd for publikum og helsepersonell om koronaviruset.

Kort oppsummert

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
  • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.
  • Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding.


Personer som er smittet av koronavirus og må holdes isolert

NAV går ut fra at personen har vært i kontakt med en lege for å få bekreftet at hun eller han er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har man en sykdom som gjør at man er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Personer som kan være smittet av koronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager 

Personer som må holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer.

Personer som isolerer seg frivillig 
Dersom en person isolerer seg på grunn av smittefare uten å falle innenfor kategori 1 eller 2 som nevnt ovenfor, vil de ikke ha rett til sykepenger. Her snakker vi om situasjoner hvor legen ikke har bedt pasienten holde seg isolert. 
Les mer her

Sykmelding via telefon
Legeerklæring uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. 
Les mer her

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – ingen endringer i regelverket
For selvstendig næringsdrivende gjelder det egne regler for sykepengedekning fra folketrygden. Det er ikke gjort endringer i dette regelverket i forbindelse med utbruddet av koronavirus.
Les mer her

Personer som oppholder seg i utlandet
Personer som har vært i kontakt med lege og fått påvist smitte av koronavirus i utlandet, kan ha rett til sykepenger. Man kan kontakte fastlege i Norge for dokumentasjon og eventuelt få sykmelding. 
Les mer her

Del dette blogginnlegget:

Ta kontakt med oss!